top of page
Social Share Images for DFS Website (63).png

Sztuka interaktywności

ProGauge MagLink LX 4 konsole

Ovation_Anthem_P1_With Dropshadow (1).png
PROMOTE LAPTOP3.png
Top of DX Promote

AVAILABLE IN NORTH AMERICA

W DFS wierzymy, że zasługujesz na to, co najlepsze. Oferujemy szeroką gamę konsoli wskaźników zbiorników, zaprojektowanych tak, aby zapewnić doskonałą funkcjonalność w branży paliwowej, niezależnie od rozmiaru i celu. Nasze produkty umożliwiają stworzenie systemu kompleksowego zarządzania informacjami o paliwie, który efektywnie poradzi sobie z wieloma problemami ze zbiornikami i stacjami. Zaawansowane funkcje, jak scentralizowane zarządzanie stacją, precyzyjne uzgadnianie zapasów i analiza zapobiegania stratom, zapewniają jeszcze większe możliwości zarządzania paliwem. 

DX Promote side.png

DISCOVER

DX Promote Auto™

Boost sales and profit margins

Now you can boost in-store sales, premium fuel, and car wash sales—increasing your overall average per-visit revenue and profit. Maximize your overall promotional reach with the ability to run more than one promotion during a single fueling process.

22%

TOKHEIM_TWITTER - 2023-09-29T123323.783.png

INCREASE IN
BREAKFAST SALES

51%

INCREASE IN DAILY AVERAGE SALES FOR PROMOTED ITEMS

Promote screenshot (3).png

Drive customized, targeted promotional strategies

Streamline content management across multiple fueling stations or sites with a straightforward cloud delivery process. Create playlists for every stage of the refueling process, then change or update them whenever you need to. Leverage scheduled dayparting to target different promotions at different parts of the day.

Enhance customer experience and loyalty

Engage customers with the content they want and expect, including relevant promotions and entertainment. Easily promote loyalty programs to drive an enhanced customer experience.

PROMOTE LAPTOP1.png
bottom of page