top of page
Social Share Images for DFS Website (63).png

Sztuka interaktywności

ProGauge MagLink LX 4 konsole

FLEET LAPTOP1 (1).png
Top of DX Fleet

AVAILABLE IN NORTH AMERICA & LATIN AMERICA

W DFS wierzymy, że zasługujesz na to, co najlepsze. Oferujemy szeroką gamę konsoli wskaźników zbiorników, zaprojektowanych tak, aby zapewnić doskonałą funkcjonalność w branży paliwowej, niezależnie od rozmiaru i celu. Nasze produkty umożliwiają stworzenie systemu kompleksowego zarządzania informacjami o paliwie, który efektywnie poradzi sobie z wieloma problemami ze zbiornikami i stacjami. Zaawansowane funkcje, jak scentralizowane zarządzanie stacją, precyzyjne uzgadnianie zapasów i analiza zapobiegania stratom, zapewniają jeszcze większe możliwości zarządzania paliwem. 

MONITOR COVER SWOOSH (2).jpg

DEVICE ALERTS AND NOTIFICATIONS

CENTRALIZED DASHBOARD VISIBILITY

MANAGE YOUR FLEET ENTERPRISE VIA MOBILE

Manage your entire fleet fueling enterprise from a single cloud-based interface

DX Fleet® simplifies fleet fueling operations management. From a single cloud-based interface, you can determine user access rights, analyze transactions, view reports, and leverage business insights to improve business efficiency and reduce costs across your entire fleet fueling enterprise.

fleet laptop3.png
DX Fleet screenshot (3).png

Manage your feel fueling enterprise and receive reports in real time

Reduce the risk of fraud or delays with your fleet fuel sites through the use of real-time alerts on fuel inventory, system diagnostics and fleet transactions.

fleet phone.png

Move to mobile

Provide an alternative to standard physical fleet cards with the DX Fleet® mobile application, which offers fueling authorization from a mobile phone device.

bottom of page