top of page
Social Share Images for DFS Website (63).png

Sztuka interaktywności

ProGauge MagLink LX 4 konsole

Tokheim Petrol Manager

AVAILABLE IN EMEA

Wierzymy w wybór 

W DFS wierzymy, że zasługujesz na to, co najlepsze. Oferujemy szeroką gamę konsoli wskaźników zbiorników, zaprojektowanych tak, aby zapewnić doskonałą funkcjonalność w branży paliwowej, niezależnie od rozmiaru i celu. Nasze produkty umożliwiają stworzenie systemu kompleksowego zarządzania informacjami o paliwie, który efektywnie poradzi sobie z wieloma problemami ze zbiornikami i stacjami. Zaawansowane funkcje, jak scentralizowane zarządzanie stacją, precyzyjne uzgadnianie zapasów i analiza zapobiegania stratom, zapewniają jeszcze większe możliwości zarządzania paliwem. 

Petrol Manager (1).jpg
Social Share Images for DFS Website (63).png

Alerts and Notifications

The alerts and notifications module provides you with an immediate overview of the status of your network and quickly identifies potential problems. You can receive messages for issues such as ‘out of stock’, fuel loss and fraud alarms, as well as the running out of paper on your payment terminals.

Price Management

This module gives you an overview of the price structure in your network and allows you to manage prices centrally. You can easily change fuel prices for standard and alternative fuels, while incorporating any loyalty or fuel card discounts.

Sales Management

The sales management module provides an overview on fuel sales and gives an accurate indication on the performance of each of the stations within your network. Performance can be viewed by hour, day, week, or month and a comparison across all of your fuel sites is available.

Easy Connection to Wetstock Management

Tokheim Petrol Manager™ connects easily to the tank gauge and provides simple, clear graphics to give you an overview of the stock per tank, tank group and fuel type.

 

In addition, the application provides perspectives on fuel sales and gives an indication of the performance of each station within your network.

Petrol Manager.png
bottom of page