top of page

Dover Fueling Solutions® Privacy Policy

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6

Polityka prywatności Dover Fueling Solutions

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020 r

Wayne Fueling Systems LLC, działając w imieniu własnym i swoich podmiotów stowarzyszonych, w ramach rodziny firm Dover Fueling Solutions (łącznie „DFS”) szanuje Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, które uzyskujemy od użytkowników naszych produktów i usług, w tym tych na stronach internetowych https://dovercorporation.com i https://www.doverfuelingsolutions.com/ , a także powiązanych strony internetowe, aplikacje mobilne i inne oferty, a także dystrybutory paliw i płynów firmy DFS oraz systemy płatności i opomiarowania zawarte w takich dystrybutorach (łącznie zwane „Usługami”). Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie, gdy korzystasz z Usług lub wchodzisz w interakcję z DFS. Decydując się na korzystanie z Usług lub w inny sposób udostępniając dane osobowe DFS, zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie korzystaj z Usług.

Jeśli jesteś pracownikiem DFS lub podmiotem stowarzyszonym DFS, powinieneś zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności pracowników dostarczoną przez pracodawcę. Jeśli zamierzasz ubiegać się o pracę u nas lub dołączyć do naszej sieci talentów, zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności na naszym Portalu karier.

DFS zachęca do przeczytania całości niniejszej Polityki prywatności, ale tutaj znajdują się łącza do różnych sekcji tej polityki:

 1. Kim jesteśmy i dane kontaktowe

 2. Jakie dane osobowe zbieramy

 3. Co robimy z danymi osobowymi, które zbieramy

 4. Udostępnianie danych

 5. Bezpieczeństwo i przechowywanie

 6. Prawa do Twoich danych osobowych

 7. Dodatkowe informacje

1. KIM JESTEŚMY I DANE KONTAKTOWE

To jest strona internetowa:

Wayne Fueling Systems LLC
3814 Jarrett Way
Austin, TX 78728, USA

Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail marketing@doverfs.com lub zadzwonić pod numer +1 512 388 8311.

2. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

Ogólnie rzecz biorąc, otrzymujemy i zbieramy wszystkie informacje, które podajesz za pośrednictwem Usług, w tym za pośrednictwem pól wejściowych witryny internetowej (w tym reklam), technologii śledzenia (np. Plików cookie), telefonu, poczty elektronicznej (w tym kampanii e-mailowych), czatu internetowego lub w inny podobny sposób . Obejmuje to dane osobowe, które mogą Cię zidentyfikować lub odnoszą się do Ciebie, w tym między innymi:

(i) dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu;

(ii) Informacje związane z ankietami klientów, promocjami i / lub ofertami (np. preferencje, dane demograficzne, zainteresowania itp.); i

(iii) Informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Usług (np. adres IP)

Możemy również okresowo uzyskiwać informacje o Tobie od podmiotów powiązanych, partnerów i innych niezależnych źródeł zewnętrznych i dodawać je do naszej bazy danych informacji. Na przykład możemy otrzymywać informacje o interakcji użytkownika z reklamami na stronach internetowych osób trzecich, w tym zaktualizowane adresy pocztowe i dane demograficzne.

Ciasteczka

Kiedy korzystasz z Usług, możemy używać „plików cookie” i podobnych technologii, aby pomóc nam lepiej Cię rozpoznać i służyć Ci pomocą. Pliki cookie to małe pliki zawierające informacje wysyłane przez witrynę internetową lub inne usługi, które są zapisywane na dysku twardym komputera. Możesz usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie; może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszych Usług. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z tych technologii w Usługach można znaleźć w naszej Polityce plików cookie. Dowiedz się więcej .

Przekazywanie danych osobowych

Jako organizacja globalna będziemy przekazywać Twoje dane osobowe za granicę. DFS i jego serwery mają siedzibę w USA, chociaż nasze podmioty stowarzyszone znajdują się w krajach na całym świecie. Firma DFS nie twierdzi, że jej Usługi są odpowiednie lub zgodne z prawem do użytku lub dostępu poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług spoza Stanów Zjednoczonych, wyrażasz zgodę na przesyłanie swoich danych osobowych ze swojej lokalizacji do Stanów Zjednoczonych. Przesyłając nam swoje dane, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w Stanach Zjednoczonych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich lokalnych praw, zasad i przepisów dotyczących postępowania online i dostępu do Usług. W przypadku, gdy wymagane jest przekazanie danych osobowych za granicę, wdrożymy odpowiednie lub odpowiednie zabezpieczenia (takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony tych danych osobowych. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych.

Linki do innych usług

Usługi mogą zawierać łącza umożliwiające łatwe odwiedzanie innych usług lub witryn internetowych. Po skorzystaniu z tych linków w celu opuszczenia naszych Usług należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi innymi usługami lub witrynami; w związku z tym nie możemy być odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek danych osobowych, które podajesz podczas odwiedzania takich witryn, a takie witryny nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie do tych innych usług i witryn.

3. CO ROBIMY Z DANYMI OSOBOWYMI, KTÓRE ZBIERAMY

Używamy danych osobowych, które zbieramy o Tobie w następujących celach:

(i) zarządzanie naszymi relacjami z Tobą, w tym monitorowanie i ulepszanie korzystania z Usług, rozumienie Twoich potrzeb, śledzenie Twojego użytkowania i preferencji w dystrybutorach oraz odpowiadanie na Twoje pytania;

(ii) do prowadzenia dokumentacji wewnętrznej;

(iii) do wewnętrznej analizy, aby zobaczyć, ilu unikalnych odwiedzających odwiedza Usługi;

(iv) w celu administrowania promocjami, usługami (np. rejestracja do transmisji internetowych itp.) i ofertami, na które się rejestrujesz;

(v) aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i do innych celów marketingowych, z zastrzeżeniem poniższych postanowień marketingowych;

(vi) ulepszanie produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Usług; i

(vii) mierzyć liczbę odwiedzających Usługi i obszary usług, które są najbardziej interesujące dla odwiedzających, oraz dostosowywać Usługi.

Nie wykorzystujemy danych osobowych, które podajesz za pośrednictwem Usług, do podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących Ciebie. Zawsze masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych.

Wcześniejsze

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym przepisy obowiązujące poza krajem zamieszkania, DFS może również wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli uważamy to za konieczne lub stosowne:

(i) w celu przestrzegania obowiązującego prawa lub procedury prawnej;

(ii) odpowiadanie na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania;

(iii) w celu egzekwowania naszych warunków;

(iv) w celu ochrony naszej działalności lub działań któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych;

(v) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych, Ciebie lub innych osób; i

(vi) aby umożliwić nam dochodzenie dostępnych środków lub ograniczenie szkód, które możemy ponieść.

Nie zamierzamy gromadzić żadnych wrażliwych danych osobowych (które zgodnie z prawem UE obejmują na przykład dane osobowe dotyczące pochodzenia etnicznego, rasowego i stanu zdrowia) za pośrednictwem Usług.

Wcześniejsze

Marketing

Jeśli wymaga tego lokalne prawo, uzyskamy Twoją uprzednią zgodę:

(i) w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych dotyczących DFS;

(ii) w celu przekazania danych osobowych podmiotom powiązanym z DFS w celach marketingowych; i

(iii) w celu udostępnienia danych osobowych stronom trzecim i innym partnerom we wspólnych działaniach marketingowych lub ich własnych działaniach marketingowych.

Wcześniejsze

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do sprzeciwu lub wycofania zgody. W przeciwnym razie możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail, telefon, faks, pocztę lub w inny sposób, chyba że polecisz nam tego nie robić.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów marketingowych, w tym między innymi do powiadamiania Cię o nowych usługach, ofertach lub innych informacjach za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowej i innych środków.

Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane osobowe w celach marketingowych lub przekazywali Twoje dane osobowe podmiotom stowarzyszonym DFS lub stronom trzecim do ich celów marketingowych, możesz zrezygnować z takich zastosowań, powiadamiając nas zgodnie z procedurą określoną poniżej pod nagłówkiem „Prawa do Twoich danych osobowych”.

Wcześniejsze

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, partnerom, kontrahentom, agentom i zewnętrznym usługodawcom (w tym wykonawcom, którzy świadczą nam usługi) w celu świadczenia Usług lub pomocy w każdym z opisanych powyżej zastosowań danych osobowych. DFS ogranicza wykorzystanie danych osobowych przez takie strony trzecie w celu zachowania zgodności z niniejszą Polityką prywatności i innymi odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa oraz zabrania takim stronom trzecim udostępniania lub wykorzystywania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli ujawnienie jest wymagane w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami; wywiązać się z prawnego obowiązku, postępowania lub orzeczenia sądowego; odpowiadanie na prośby władz publicznych i rządowych; lub jeśli ujawnienie jest konieczne w celu wyegzekwowania naszej Polityki prywatności i / lub Warunków świadczenia usług; aby chronić Twoje bezpieczeństwo lub ochronę; w celu ochrony naszych praw, bezpieczeństwa i ochrony naszej witryny i mienia lub podmiotów stowarzyszonych DFS lub stron trzecich; lub aby umożliwić nam dochodzenie dostępnych środków lub ograniczenie szkód, które możemy ponieść.

Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli DFS zawiera lub jest zaangażowany w transakcję biznesową, taką jak fuzja, przejęcie, reorganizacja lub sprzedaż części lub całości swoich aktywów.

Wcześniejsze

Dane osobowe, które publikujesz w miejscach publicznych

Gdy publikujesz wiadomość na forum DFS lub w pokoju rozmów lub przekazujesz recenzję lub opinie klientów do DFS, informacje, które publikujesz, mogą być dostępne dla innych użytkowników usług i opinii publicznej. Jeśli umieszczasz dane osobowe w dowolnym miejscu w Usługach, które jest dostępne dla innych użytkowników lub opinii publicznej, informuje się, że takie dane osobowe mogą być odczytywane, gromadzone, wykorzystywane lub rozpowszechniane przez inne osoby i mogą być wykorzystane do wysyłania Ci niezamówionych informacji lub do innych celów. cele. W związku z tym przyjmujesz pełną odpowiedzialność za publikowanie takich danych i zgadzasz się, że DFS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane osobowe, które zdecydujesz się opublikować w takich miejscach publicznych.

Wcześniejsze

Informacje zbiorcze

DFS może publikować, udostępniać, rozpowszechniać lub ujawniać dane osobowe, które zostały zagregowane z informacjami od innych użytkowników lub w inny sposób pozbawione identyfikacji w sposób uniemożliwiający oddzielenie takich danych o Tobie od danych zbiorczych i zidentyfikowanie ich jako pochodzących od Ciebie. , stronom trzecim, w tym partnerom DFS, sponsorom i reklamodawcom. Takie informacje mogą pomóc firmie DFS w identyfikowaniu i analizowaniu trendów i informacji szkoleniowych, demograficznych i psychograficznych oraz informowaniu stron trzecich, ile osób widziało, odwiedziło lub kliknęło określone treści, obszary Usług, reklamy lub inne materiały.

5. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia danych osobowych, które zbieramy online, przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem lub modyfikacją. Na przykład:

 • przesyłamy dane zabezpieczonymi kanałami komunikacji z wykorzystaniem danych logowania SSL;

 • wszystkie dane osobowe są przechowywane przez zaufanych dostawców zewnętrznych (np. AWS);

 • wszystkie systemy wykorzystywane do świadczenia Usług są chronione hasłem z wykorzystaniem usług bezpiecznego uwierzytelniania (np. Okta i SailPoint SSO); i

 • korzystanie z Usług jest ograniczone na użytkownika na zasadzie najniższych przywilejów.

 • Wcześniejsze

Dane osobowe gromadzone przez DFS mogą być przechowywane i przetwarzane w Twoim regionie, w Stanach Zjednoczonych oraz w każdym innym kraju, w którym DFS, jej podmioty stowarzyszone lub usługodawcy prowadzą placówki.

Wcześniejsze

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak:

(i) mamy z Tobą relacje;

(ii) wymaga tego prawo; lub

(iii) musimy to zrobić, aby chronić siebie jako firmę lub jakąkolwiek inną stronę trzecią.

DFS może ponadto przechowywać Twoje dane przez komercyjnie uzasadniony czas później w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom, wykrywania lub audytu. DFS przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym obowiązujących wymogów dotyczących powiadamiania o naruszeniu bezpieczeństwa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki przechowywania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych przedstawionych powyżej.

6. PRAWA DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z określonymi przepisami masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia wykorzystania przez nas twoich danych osobowych, sprzeciwienia się naszemu wykorzystaniu lub zażądania przeniesienia danych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

W każdym przypadku możesz zawsze poprosić nas o więcej informacji na temat naszego ujawnienia oraz osób, które będą mogły zobaczyć Twoje dane osobowe i uzyskać do nich dostęp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz ograniczyć gromadzenie lub wykorzystywanie przez nas swoich danych osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres legal@doverfs.com . Możesz również napisać do nas na powyższy adres (znajdujący się na początku niniejszej Polityki prywatności), zadzwonić pod numer +1 (800) 289-2963 lub skorzystać z zakładki „Kontakt” na naszej stronie głównej. Obejmuje to sytuacje, w których:

(i) wcześniej nie sprzeciwiłeś się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, ale teraz chcesz zrezygnować z otrzymywania od nas przyszłych e-maili marketingowych;

(ii) chcą zrezygnować z wszelkich nowych zastosowań danych osobowych dozwolonych w niniejszej Polityce prywatności, spowodowanych zmianami w naszych praktykach informacyjnych;

(iii) nie chcesz, abyśmy udostępniali Twoje dane osobowe stronom trzecim w celach marketingowych;

(iv) uważamy, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, abyśmy mogli rozważyć Twoje obawy; lub

(v) nie chcą w przyszłości kontaktować się z nami (chyba że zainicjujesz kontakt).

Wszelkie takie wnioski podlegają ochronie praw innych osób i obowiązującemu prawu. Dodatkowo, aby pomóc chronić Twoją prywatność i zachować bezpieczeństwo, możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do danych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo może zostać naliczona opłata, zanim przekażemy Ci kopię jakichkolwiek danych osobowych, które przechowujemy.

Wcześniejsze

7. DODATKOWE INFORMACJE

Osoby poniżej 18

Usługi nie są skierowane do dzieci i nie zbieramy świadomie ani nie zezwalamy na gromadzenie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Prosimy nie korzystać z Usług ani przekazywać DFS żadnych danych osobowych, jeśli masz mniej niż 18 lat lub jeśli nie jesteś wystarczająco dorosły, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w swoim kraju. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem osoby poniżej 18 roku życia i uważasz, że ta osoba przekazała nam dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem legal@doverfs.com .

Wcześniejsze

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Artykuł 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia zezwala naszym klientom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taką prośbę, napisz do nas e-mail lub napisz na poniższe adresy.

Wcześniejsze

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Możemy zaktualizować niniejszą Politykę prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności w sposób, który znacząco zmieni sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię o tych zmianach, gdy będzie to racjonalnie możliwe. W przeciwnym razie zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, aby mieć świadomość wszelkich innych zmian.

Wcześniejsze

Wszelkie obawy?

Masz prawo złożyć skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, możesz mieć również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu regulacyjnego ds. Ochrony danych.

Anchor 7
Legal Notice

Legal Notice

Terms of Use Agreement

Definitions
This website ("website") is owned and operated by Dover Fueling Solutions.

The terms "we", "us", "our" and "ours" when used in these Terms of Use mean Dover Fueling Solutions, which includes subsidiaries, segments, branches, affiliates or companies under common ownership or control of Dover Fueling Solutions.

The terms "you", "your" and "yours" when used in these Terms of Use mean any user of this website.

 

Agreement
Access to and use of this website and the information, materials, products and services available through this website are subject to all applicable laws and regulations and to these Terms of Use.

By accessing this website, you agree to these Terms of Use which form a legally binding agreement. If you do not agree, please exit this website.

These Terms of Use may be changed by us from time to time without specific notice to you. The latest Terms of Use will be posted on the website, and you should always review these Terms of Use prior to using the website to ensure that you have a current understanding of the Terms of Use under which you are permitted to access this website. If you cannot access the Terms of Use via the Internet, we can provide a copy of the most recent Terms of Use by e-mail upon request.

ACCESS TO THIS WEB SITE (OR PORTIONS THEREOF) AND THE USE OF INFORMATION, MATERIALS, PRODUCTS OR SERVICES PROVIDED THROUGH THIS WEB SITE (OR PORTIONS THEREOF), IS NOT INTENDED, AND IS PROHIBITED, WHERE SUCH ACCESS OR USE VIOLATES APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS.

 

Minors
This website is a business and commercial site. As such, it is not intended for children or minors.

 

Product & services information
All references on this website to information, materials, products and services apply to information, materials, products and services available in the countries or jurisdictions specified with respect to such information only, unless otherwise stated. Nothing in this website constitutes an offer to buy or sell our products or services in any jurisdiction. This website is for information purposes only.

 

Ownership
Unless otherwise indicated, this website and its design, text, content, selection and arrangement of elements, organization, graphics, design, compilation, magnetic translation, digital conversion and other matters related to this website ("Elements") are protected under applicable copyrights, trademarks and other proprietary (including, but not limited to, intellectual property) rights and are the property of Dover Fueling Solutions or are included with the permission of the rights owner and are protected pursuant to copyright and trademark laws.

The posting of any such Elements on this website does not constitute a waiver of any right in such Elements. You do not acquire ownership rights to any such Elements viewed through this website. Except as otherwise provided herein, none of these Elements may be used, copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, modified, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including, but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without our express prior written permission.

Permission is hereby granted to the extent necessary to lawfully access and use this website and/or information, materials, products and/or services available on it to display, download, archive and print in hard copy, portions of this website, provided you do not modify the Elements and that you retain any and all copyright and other proprietary notices contained in the Elements. This permission terminates automatically if you breach any of these Terms of Use.

 

Trademarks
The Dover Fueling Solutions logo, all product names, all page headers, all custom graphics, all button icons, all trademarks, service marks and logos appearing on this website, unless otherwise noted, are service marks, trademarks and/or trade dress of Dover Fueling Solutions (the "Marks"). All other trademarks, product names, company names, logos, service marks and/or trade dress mentioned, displayed, cited or otherwise indicated on the website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the Marks in any manner without our prior written permission. You agree not to display or use trademarks, product names, company names, logos, service marks and/or trade dress of other owners without the prior written permission of such owners. The use or misuse of the Marks or other trademarks, product names, company names, logos, service marks and/or trade dress or any other materials contained herein, except as permitted herein, is expressly prohibited.

 

Hyperlink disclaimer
This website may contain links and/or advertisements to other websites maintained by us in addition to links to websites maintained by unrelated companies and persons ("third party website"). An advertisement of, or link to, a third party website does not mean that we approve, endorse or accept any responsibility for that third party website, its content or use, or the use of products and services made available through such third party website.

We are not responsible for the actions, content, accuracy, opinions expressed, privacy policies, products or services provided through these links or made available through these resources or appearing in such third party websites, nor for any damages or losses, directly or indirectly, caused or alleged to have been caused as a result of your use or reliance on such third party websites.

Such third party websites are not investigated, monitored or checked for accuracy, completeness or conformance with applicable laws and regulations by us. We do not make any representations whatsoever, or give any warranties of any kind, expressed, implied, or otherwise about any websites which you may access through this website, the content thereof, or the products and/or services made available through such websites. If you decide to leave our website and access these other websites, you do so at your own risk. All rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of such websites will apply to you while on such websites.

 

Links from other websites
Any link to this website without our written permission is prohibited. Notwithstanding authorization to link to this website, linking to any page other than the home page is prohibited. Persons providing access to this website via link from another website are solely responsible for the content, accuracy, opinions expressed, privacy policies, products or services of, or available through, the source website and for any representations made or impressions created concerning Dover Fueling Solutions.

Authorization by us to link to this website is given without assumption of any liability by us relating to such links, and we hereby disclaim any such liability. We reserve the right to withdraw any authorization to link to this website at any time and for any reason.

Anyone providing access to, or information relating to this website, whether by link or otherwise, is responsible for bringing these Terms of Use to the attention of the person receiving such access or information. Failure to do so will not result in liability for us.

 

Data protection consent
By agreeing to these Terms of Use, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Statement and that you agree with it. (CLICK HERE TO ACCESS OUR PRIVACY STATEMENT).

With the exception of Personal Data, any communication or material you post or transmit to us over the Internet is, and will be treated as non-confidential and non-proprietary. Upon the transmission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Statement.

Posting or transmitting of any unlawful, threatening, libelous, defamatory, obscene, pornographic or profane material or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense or violation of any law is strictly prohibited.

We reserve the right to monitor your communications with us whether by mail, voice, fax, e-mail or any other form of transmission for the purposes of quality control, security and other business needs.

Notwithstanding the foregoing, all personal data provided to us as a result of this website will be handled in accordance with our Privacy Statement.

 

No warranties
THIS SITE IS PROVIDED ON AN "AS IS," "AS AVAILABLE" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND. TO THE FULLEST EXTENT POSSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, DOVER FUELING SOLUTIONS, ITS AFFILIATES, SERVICE PROVIDERS AND LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, DOVER FUELING SOLUTIONS, ITS AFFILIATES, SERVICE PROVIDERS AND LICENSORS DO NOT REPRESENT OR WARRANT TO YOU OR YOUR COMPANY AND DOVER FUELING SOLUTIONS, ITS AFFILIATES, SERVICE PROVIDERS AND LICENSORS HEREBY DISCLAIM (A) ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT; (B) WARRANTIES RELATING TO DELAYS, INTERRUPTIONS, ERRORS, OR OMISSIONS IN THE OPERATION OF THIS SITE OR ANY PART OF IT; (C) WARRANTIES RELATING TO THE TRANSMISSION OR DELIVERY OF THIS SITE OR ITS AVAILABILITY AT ANY PARTICULAR TIME OR LOCATION; (D) WARRANTIES RELATING TO THE USE, VALIDITY, ACCURACY, CURRENCY OR RELIABILITY OF, OR THE RESULTS OF THE USE OF THIS SITE OR ANY INFORMATION PUBLISHED ON THIS SITE; AND (E) WARRANTIES RELATING TO WEBSITES TO WHICH THIS SITE IS LINKED. 

It is your responsibility to evaluate (or take professional advice on) the accuracy and completeness of all information, statements, opinions and other material on this website or any website with which it is linked.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or disclaimer of certain warranties. Accordingly some of the above disclaimers may not apply to you. We do not seek to exclude or limit liability for fraudulent misrepresentation. Your statutory rights as a consumer, if any, are not affected hereby.

 

Exclusion of liability
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS WE, ON BEHALF OF OUR EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS, AND CONTRACTORS EXCLUDE LIABILITY FOR ANY LOSSES AND EXPENSES OF WHATEVER NATURE AND HOWSOEVER ARISING INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF USE, LOSS OF DATA, LOSS CAUSED BY A VIRUS, LOSS OF INCOME OR PROFIT, LOSS OF OR DAMAGE TO PROPERTY, CLAIMS OF THIRD PARTIES, OR OTHER LOSSES OF ANY KIND OR CHARACTER, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS WEBSITE OR ANY WEBSITE WITH WHICH IT IS LINKED. YOU ASSUME TOTAL RESPONSIBILITY FOR ESTABLISHING SUCH PROCEDURES FOR DATA BACK UP AND VIRUS CHECKING AS YOU CONSIDER NECESSARY. THIS IS A COMPREHENSIVE LIMITATION OF LIABILITY THAT APPLIES TO ALL LOSSES AND DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER, WHETHER THE ALLEGED LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER BASIS. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATIONS OF LIABILITY SET FORTH ABOVE, SO THESE LIMITATIONS OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. IF ANY PART OF THIS LIMITATION OF LIABILITY IS FOUND TO BE INVALID OR UNENFORCEABLE FOR ANY REASON, THEN THE AGGREGATE LIABILITY OF DOVER FUELING SOLUTIONS, ITS AFFILIATES, SERVICE PROVIDERS AND LICENSORS UNDER SUCH CIRCUMSTANCES FOR LIABILITIES THAT OTHERWISE WOULD HAVE BEEN LIMITED, SHALL NOT EXCEED $100. WE DO NOT SEEK TO EXCLUDE OR LIMIT LIABILITY FOR FRAUDULENT MISREPRESENTATION.


Indemnity and release
You agree to indemnify, release and hold us harmless as well as our officers, directors, agents, representatives and employees from any claim, liability, loss, expense or demand, including legal fees, related to your violation of these Terms of Use or your access or use of this website or any of the information, materials, products or services available through this website.

 

Modification and discontinuation
We reserve the right at any time and from time to time to modify, edit, delete, suspend or discontinue, temporarily or permanently this website (or any portion thereof) and/or the information, materials, products and/or services available through this website (or any part thereof) with or without notice. You agree that we shall not be liable to you or to any third party for any such modification, editing, deletion, suspension or discontinuance of this website.

 

Entire understanding
These Terms of Use contain the entire understanding between you and us with respect to this website and no representation, statement, inducement oral or written, not contained herein shall bind any party to this agreement. Our failure to enforce any provision of these Terms of Use shall not be deemed a waiver of such provision nor of the right to enforce such provision. If any provision of these Terms of Use is held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of the original provision to the fullest extent allowed by law, and the remaining provisions of these Terms of Use shall remain in full force and effect.

 

Waiver
Dover Fueling Solutions' failure at any time to require performance of any provision of these Terms of Use or to exercise any right provided for herein shall not be deemed a waiver of such provision or such right. All waivers must be in writing. Unless the written waiver contains an express statement to the contrary, no waiver by Dover Fueling Solutions of any breach of any provision of these Terms of Use or of any right provided for herein shall be construed as a waiver of any continuing or succeeding breach of such provision, a waiver of the provision itself, or a waiver of any right under these Terms of Use.

 

Law & Jurisdiction
The website is controlled by Dover Fueling Solutions from its offices within the United States of America. Access to, or use of, this website or information, materials, products and/or services on this website may be prohibited by law in certain countries or jurisdictions. You are responsible for compliance with any applicable laws of the country from which you are accessing this website. We make no representation that the information contained herein is appropriate or available for use in other locations outside the United States or the European Union.

You agree that the substantive laws of Texas shall govern any controversy or claim of whatever nature arising out of or relating to the use of this website, without regard to any conflict of laws provisions. All actions or proceedings arising out of or relating to these Terms of Use, their validity, performance, enforcement or breach, or the subject matter of these Terms of Use may be venued in Texas and you hereby irrevocably consent and submit yourself to the personal jurisdiction of said courts for all such purposes. Notwithstanding the foregoing, we retain the right to bring legal proceedings in any jurisdiction where we believe that breach of this agreement is taking place or originating.

 

Contacting us
If you have any questions regarding these Terms of Use or any other matter, you may contact us by emailing marketing@doverfs.com or writing to us at Dover Fueling Solutions, 3814 Jarrett Way, Austin, TX 78728.

Cookie Policy

Cookie Policy

This Cookie Notice (Notice) explains how Dover Fueling Solutions (DFS) uses cookies and other tracking technologies on and through our website www.doverfuelingsolutions.com.

This Notice is to be read alongside the DFS Privacy Policy which explains how Dover uses personal information. If you do not accept our use of cookies please disable them following our guidance below.

WHAT ARE WEB COOKIES?

 

Cookies are pieces of information or code that a website transfers to or accesses from your computer or device to store, and sometimes track, information about you. Cookies let websites remember you and your preferences, manage different features and content, store searches, and personalise content.

Although this Notice refers to the general term “cookie”, which is the main method used by our website to store information, the browser’s local storage space is also used for the same purpose and we may use other tracking technologies through this website such as web beacons, clear GIFs or pixel tags. We usually use such tracking technologies to count users who visit certain pages of our website and to deliver branded services as well as to help determine the effectiveness of promotional campaigns. 

As a result, the information included in this Notice is likewise applicable to all such tracking technologies that we use.

You can find out more about cookies at www.allaboutcookies.org.

WHY DO WE USE COOKIES?

 1. To let you do things on our website – for example, cookies enable you to fill in application forms or view content.

 2. To collect anonymous statistics – the information collected by cookies enables us to improve the website through use of figures and patterns. For example, it is really useful to see which pages of the website – and therefore which of our services – are the most popular and how users are interacting with them. 

 3. To improve your experience of our website – for example, to prevent you having to re-enter details when you have already done so, or by ensuring that users can find what they are looking for easily.

 4. To ensure that our website is secure
   

The below provides more information about the cookies we use and why.

Name of cookie: Google Analytics

Provider: Google

Purpose of the cookie: These cookies are used to collect information about how visitors use our websites. We use the information to compile reports and help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the sites, where visitors have come to the site from and the pages they have visited. Click here for an overview of privacy relating to Google Analytics.

Duration: 26 months

Name of cookie: Hotjar

Provider: Hotjar

Purpose of the cookie: Used to document heat maps on websites and form completion tracking and analysis.

Duration: 365 days

Name of cookie: .Net

Provider: Microsoft

Purpose of the cookie: The .NET development environment, upon which the Dover Web Site is built, uses cookies to determine if a user is logged in.

Duration: 30 minutes

Name of cookie: Acceptance cookie

Provider: DFS

Purpose of the cookie: This cookie notes your acceptance of DFS' Cookie Policy and remembers your choice for 1 year.

Duration: 1 year

DFS also uses some cookies which are strictly necessary in order for you to use our services available on our website.

WEBSITE COOKIE ACCEPTANCE

By accepting our cookie notification when you visit the website you consent to our use of cookies as updated from time to time. In particular, you consent to cookies being stored on your computer and/ or mobile device (unless rejected or disabled by your browser). 

Click on the links below to find out how to change your cookie settings in: 

Internet explorer

Firefox

Chrome

Safari

Opera

iPhone and iPad

Samsung

UPDATING THIS NOTICE

We may update our use of cookies from time to time and consequently we may update this Notice. We therefore recommend that you check this Notice regularly. We will notify you of any significant changes by way of a notice on our website or by contacting you directly when reasonably possible.

bottom of page